Πιστοποιήσεις & ετ. ευθύνη

Σε όλα τα είδη μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες εξοικονόμησης τελευταίας τεχνολογίας. Τα φωτιστικά παρέχουν ασφάλεια βάση του ευρωπαϊκού προτύπου CE και υπόκεινται στις ευρωπαϊκές οδηγίες ROHS.
Η εταιρία λειτουργεί με σεβασμό, ευαισθησία και ευθύνη προς το περιβάλλον και την κοινωνία. Είναι μέλος της εταιρίας διαχείρισης αποβλήτων “Φωτοκύκλωση ΑΕ”, η οποία ανακυκλώνει λαμπτήρες, φωτιστικά και μικροσυσκευές.
ARlight A.E. Το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό μας είναι στη διάθεση σας
ώστε να σας εξυπηρετήσει σε όλους τους τομείς.